KAYSERİ CAMİ

PROJE / YER / TARİH
Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması / Kayseri, Türkiye / Mart, 2010
 
FONKSİYON
Dini
 
YARIŞMAYI AÇAN KURUM
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
 
EKİP
M.Barış Yegena, Cemile Küçükaydın
 

Proje, çevresinde fonksiyonları değişebilecek bileşenleri ile külliye plan şemasına yerleştirilmiş, buna rağmen su ile çevrelenerek tek mekanlı kurulmuş bir camiiyi anlatır . Arsa ve çevre belirsizdir. Aks sistemi 0.8m x 1.2m olan tek kişik ibadet biriminin en küçük ortak katı kullanılarak 2.4m x 2.4m olarak belirlenmiştir.Ana ibadet mekanı tekliği vurgular, formu ile toplanmayı işaret eder, mihraba gidildikçe yükselen saflar tanrıya yaklaşmayı çağrıştırır. Mihrap olabildiğince yüksek ve etkileyici bir boşluktur. Ana mekanda iç-dış farklılığı belirginleştirilmek istenmiştir, dıştan değişebilecek fonksiyonların mecburiyeti ile klasik külliye oluşumu olabildiğince hissettirilmeye çalışılmış, bu yapılırken görünümdeki alışkanlıklara sağdık kalınmıştır.içte ise dış görünüm ile tezat etkileyici bir mekan oluşturulmaya gayret gösterilmiştir.Minare semboliktir, ihtiyaç yoktur fakat onsuz bir camii yine alışkanlıklar adına oluşturulmamalıdır. Bu yüzden ana fonksyonu seyir terası olan alttan kent müzesi yada sergi salonu ile bağlantılı bir kule ezan vakitlerinde minare görevini de yerine getirebilir.Abdesthane ve tuvaletler avlu içinde değildir. İbadethaneye temizlendikten sonra girilmelidir. Aynı düşünce ile gasilhane, avlu kotunun altında tesis edilmiştir. Mefta avluyu kullanmadan gasilhanede temizlendikten  sonra külliye sınırı içine girip avlu kotuna ulaşan bir merdivenden musalla taşına çıkarılır.Musalla taşı  kaidesi,  şeffaflığı ve üzerine yerleşen tabutla birlikte değerlendirildiğinde yükselmeyi temsil eder. Avludan üç basamakla çıkılan platformda olması hem cemaat hem de külliye dışından algılanmasını kolaylastırır. Bu cenaze merasiminin ibret görevine bir göndermedir.Son cemaat yeri tek kubbe sıralı olarak sembolize edilmiştir, orta kubbesi kaldırılmış,  ana mekanın giriş kapısı öne çıkarılmıştır. Avlu davetkardır, sembolik külliyenin yüksek duvarları ve belirleyici bir giriş kapısı yoktur  son cemaat yerinin orta kubbesinin kaldırılması tek mekan girişinin bu rolü üstlenmesi içindir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 0
  • 2.2 K