SELİMİYE CAMİİ ÇEVRESİ KENTSEL TASARIMI

PROJE / YER / TARİH
Selimiye Camii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması / Edirne, Türkiye / Mart, 2010
 
FONKSİYON
Kentsel Tasarım, Peyzaj
  
YARIŞMAYI AÇAN KURUM
Edirne Belediyesi
 
DANIŞMAN
Prof. Dr. Güzin Konuk 
 
MİMARİ EKİP
M.Barış Yegena, Begüm Görgün, Hakan Güray, Hasancan Aras, Melahat Kaldan, Özkan Ulusoy, Ali Alper Kayaoğlu, Azat Yalçın, Selin Akbıyık, Şirin Özbek
 
ŞEHİR PLANLAMA EKİBİ
Yeşim Akın, Hale Mamunlu, Ahu Ceylan Doğan, Pınar Polatkan, Simge Özdal
 
PEYZAJ EKİBİ
Seçkin Bilici, Ayşe Kaşifoğlu

 

AMAÇ:

Bölgesel anlamda; Tarihi merkezi koruma ve gelecek kuşaklara aktarma,Yerel anlamda ; Selimiye Külliyesi ve yakın çevresinin taşıt trafiğinden arındırılarak bir geçiş güzergahı olmaktan çıkarıp nefes almasını sağlamak, yarışma alanı çevresindeki nitelikli konut dokusunun korunarak doku bütünlüğünün sağlanması amacıyla çarpık konut dokusunun da tarihi dokuya uyumunun sağlanması suretiyle Selimiye Külliyesi Meydanının bir “buluşma meydanı” olarak düzenlenmesi.

 
HEDEFLER:

Katalizör proje alanı olarak düşünülen Selimiye ve çevresinin var olan kültür turizm potansiyelini değerlendirerek, korumak, elde edilen kaynakların doğru kullanımı ile birlikte açığa henüz çıkmamış ama varlığı bilinen Edirne İli sınırları içindeki diğer tarihi ve kültürel değerlerin de gelecekte ortaya çıkarılması,Edirne ve çevresinin bir sınır kenti olarak dünya ülkeleri için bir destinasyon haline getirmek, Kent merkezinde, kültür turizmine yönelik bir ilgi odağı oluşturmak,İç ve dış turizm sirkülasyonunun tasarım alanının bir açık hava müzesi haline getirilmesi ile 12 ay yaşanması Mevcut transit trafiğin merkezi delerek geçen tahrip edici niteliğinin bir an önce kademelendirilerek merkez çevresinde çözülmesi, Güzel kent siluetini ortaya çıkarmak ve çeşitli öğelerle vurgulamak, Gelecek kullanımlar ve fonksiyon alanları içinde yerel halkın istifade edebileceği, alanlar yaratmak,Yerel ticaret anlayışını ve küçük esnafı koruyarak uluslararası bir tanıtım öğesi haline getirmek ,Mevcut kentsel dokunun nitelikli parçalarının korunması, tahrip olmuş kısımlarının rehabilite edilmesi, niteliksiz ve plansız kısımlarının dönüştürülmesi veya dokuya uygun hale getirilmesidir.

 
SORUNLAR:

Meydan ve çevresi şehirlerarası transit geçiş trafiğini taşımaktadır. Taşıt yolu meydanı parçalara bölmektedir ve meydan algılanamamaktadır.Yaya sirkülasyonu ve tarihi mekanların ilişkisi bütünsel olarak algılanamamaktadır.Proje alanında kültür turizmine yönelik fonksiyonel arazi kullanım kararları yoktur. Koruma amaçlı imar planı eski ticaret merkezi alanını yayalaştırmış fakat Selimiye ve çevresinde yaya sirkülasyonu çözümü üretmemiştir. Çevreyolu daha dar bir yol eni ile gelip tam da Selimiye güneyinde oldukça genişletilmiş devamında tekrar eski dar haline dönmektedir. Koruma amaçlı imar planı bu konuda çözüm üretmemiştir. Halihazır durumu kabul etmiştir. Selimiye çevresinde mevcut kademelenme bütünsel mekan algısı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Selimiye Camii çevresinde turizm için gereken konaklama pansiyon genel tuvaletler emanet birimleri gibi fonksiyonların düzensizlikleri ve yetersizlikleri

 
POTANSİYELLER:

Edirne ilinin Türkiye kültür turizmi içinde önemli bir yeri vardır. Topkapı Sarayı’ndan sonra Osmanlı’nın en büyük sarayı olan Tunca nehri kenarındaki Edirne Sarayı, Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii, Meriç ve Tunca nehirleri, Tarihi köprü ve tarihi konak Mevcut geleneksel ticaret dokusu Tarihi Kırkpınar güreşleri Proje alanının büyük kısmının kamu mülkiyetinde olması

 
DEĞERLENDİRME:

Sorunlar karşısında potansiyellerin vurgulanması amacıyla ulaşım problemine öncelikli olarak çözüm oluşturmak zorunlu gözükmektedir. Üst ölçekte ulaşım kademelendirilerek sit alanı çeperlerinde otopark çözümleri oluşturulmalıdır. Fonksiyon alanlarının da kültür turizmine yönelik aktivitelerle donatılması gerekmektedir. Güçlü ulaşım önerisi ve yaya sirkülasyon çözümleri fonksiyon alanları ile birlikte bütün olarak kent ilgi odağı olmasının ilk adımı olacaktır. Bu doğrultuda Koruma imar planı mutlaka yeniden gözden geçirilmelidir. Bu doğrultuda önerimiz ufuk açıcıdır.

  • 5
  • 4.8 K