İNSANLAR İÇİN MEKAN

AKADEMİK / YÜKSEK LİSANS / TEZ ÇALIŞMASI HAZİRAN 1997
 
Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Programı
Mimari Açıdan Konut ve Konut Çevresinin İşlevsel ve Biçimsel Sorgulamaları Üzerine Bir Araştırma
’‘İnsanlar İçin Mekân’’
Danışmanlar: Prof. Dr. Nihat GÜNER, Prof. Dr. Mete ÜNAL, Prof. Dr. Güzin KONUK
 
ÖZET

Günümüzde genellikle konut artık mimarın denetim sahasından çıkmış, ekonomist, iktisatçı, bürokrat, finans uzmanı gibi teknokrat kimlikteki mesleki rollerin denetimi altına girmiş, ne yazık ki mimar toplum gözünde bir teknik adam pozisyonuna gerilemiştir. Bu sürecin anlaşılması, konut üretiminde mimarın tasarım sürecine etki eden girdilerin, sürece nasıl bir karakter yüklediğinin sorgulanması ile mümkün olacaktır. Görülmektedir ki konut, sosyal ve toplumsal kimliğini değiştirmiş, meta olarak ekonomik hayatımıza girmiştir. Konutun bu kimliğinin değişip ait olduğu kimliğe dönüşümünün sağlanması amacı ile ilk olarak mimari formasyonun değişebilir olması gereklidir. Kendi dışında gelişen sürece müdahale edebilmesi ancak süreç içerisinde aktif bir rol alabilmesi şartı ile mümkün olabilir. Mimari insiyatifin kurulabilmesi ancak tasarımcının deneylerle elde etmiş olduğu tecrübelerini yeni mekânlarda kullanabilme başarısı ile mümkün olabilecektir.

Tez İçin Tıklayınız  Yer No TEZ/YEGm  Demirbaş No 0045501  MSÜ
Tez İçin Tıklayınız  Tez No: 67224  YÖK