UZUNDERE CEMEVİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

PROJE / YER / TARİH
İzmir Karabağlar Uzundere Cemevi ve Sosyokültürel Merkezi Mimari Projesi Yarışması, 1. Ödül / İzmir, Türkiye / Aralık, 2017
 
FONKSİYON
Dini, Kamusal, Kültür, Eğitim, Karışık kullanım
 
TOPLAM İNŞAAT ALANI
5.765 m2
 
YARIŞMAYI AÇAN KURUM
İzmir Karabağlar Belediyesi
 
MİMARİ EKİP
M.Barış Yegena, Özge Özkul
 
 

‘ AYDINLIĞI KORUMAK ‘

Alevilik inancı için nasıl bir ibadethane sorusuna cevap arayışı sırasında bu inanç için oluşturulmuş ibadethane mekanlarının orjin yapıları ile ilgili araştırmalardan bir adım öteye gitmeyi ve inancın özünün geçmişten günümüze yolculuğundaki asıl belirleyicilerinden biri üzerinden devam etmeyi  “yeni bir ibadethane fikri” için daha uygun ve denenmemiş bulduk.

Anadolu topraklarında köklü bir geçmişe sahip olan Alevilik tarihten günümüze mütevazı ve barışçıl tutumu ile kendi iç aydınlığını birçok zorluk içinde korumayı başaran bir yol olarak gelmiştir. Şu andaki mevcudiyetinin  en büyük sebeplerinden biri de korunmuşluktur. Bu sebeple tasarımın temeli koruyuculuk ile ilişkilendirildi. Günümüze dek büyük emek ve çaba sarf edilerek tesis edilmiş olan “ koruma “ iç aydınlığı temsil eden mumun çevresindeki el ile tasvir edildi.

Tasvirin mimariye uyarlanmasını da çok basitçe kompoze edilmiş iki duvar ile anlatmak mümkündü. Ana ibadet mekanı bu fikrin düşeyde semah yönünde döndürülüp çoğaltılması ile elde edilmiştir. Böylelikle inançtaki 4 kapı fikri de sembolize edilmiş olur. Yine koruma hareketi tüm projenin geneline yayılmış ve fonksiyonların kendi içinde kapalı olanlarında tam,  manzaraya açık olanlarında ise kontrollü ya da açık olarak kullanılmıştır.

2_2