YTONG SEMT KÜLTÜR VE SOSYAL ETKİNLİK EVİ 1

PROJE / YER / TARİH

Ytong Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi Ulusal Mimari Fikir Yarışması / İstanbul, Türkiye / Temmuz, 2013

FONKSİYON
Eğitim, Kültür
 
TOPLAM İNŞAAT ALANI
830 m2
 
YARIŞMAYI AÇAN KURUM

Ytong Sanayi A.Ş (TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Desteği ile) 

EKİP
M.Barış Yegena, Özge Özkul, Ayşenur Erenler
 
 
BAŞLANGIÇ :

Bilindiği gibi, İstanbul kentinin önemli sorunlarından birisi kentin büyük miktarda göç alması ve buna bağlı olarak nüfusun hızlı artışıdır. Kente göçenlerin kısa sürede kent yaşamına uyum sağlayamamaları, kent yaşamında birbiri ile entegre olamayan farklı sosyal ve kültürel katmaların ortaya çıkmasına ve kentsel ölçekte yaşanan yabancılaşmaya yol açmıştır. Sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla, birlikte yaşamaya, öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olanak verecek “Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi” birimlerinin yararlı bir işlev üstlenebileceği düşüncesinden yola çıkılmıştır. 

DÜŞÜN :

1İstanbul’da kente göç olayından en çok etkilenen bölge olan Gaziosmanpaşa’nın kent dokusu örnek alındı, bu yer İstanbul’da göçten etkilenen başka bir bölge de olabilirdi.

2İhtiyaç mekanları bu kent dokusunun lekesine tamamen sadık kalarak yer düzleminden yüseltildi. 

3Çatı, topanmayı ve birlikteliği temsil eden bir ” küre parçası” formu ile tamamlanıp kapatıldı.

4Bir toplanmanın her zaman mükemmel olamayacağı, önemli olanın toplanma fonksiyonunun sürekli bir şekilde sağlanması olduğu, mimari ya da plastik açıdan ise bitmiş bir formun bileşenlerinin etkisi ile eksikli ya da fazlalı durumunun yalın halinden çok daha canlı ve etkileyici olabileceği küre parçasına eklenen yada ondan eksiltilen kısımlar ile denendi.

5Yarı şeffaf küre parçası, altında ya da açıklıklarında “gökyüzü ile iç içe olunabilecek” bir toplayıcıdır. İdealdeki aydınlanmış ve bilinçli toplanmayı ifade eder.

 
 sema
 
ESKİZLER
  • 22052013

    22052013